Εσείς θέτετε υψηλούς στόχους...
εμείς τους κάνουμε εφικτούς!
Μάθετε περισσότερα

Η εφαρμογή

Το eNoRisk είναι μια οικογένεια εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης
που έχει αναπτύξει εξ ολοκλήρου η εταιρεία Dimicro
και χρησιμοποιείται από μεγάλους Δημόσιους Οργανισμούς, τα τελευταία 10 χρόνια.
Καλύπτει τις ανάγκες λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών μεγεθών αλλά επίσης
εξασφαλίζει τη συνολική οικονομική διαχείριση ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης.

Δημόσιος & Ιδιωτικός τομέας

Η εφαρμογή προσαρμόζεται για να εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο οργανισμών του Δημόσιου τομέα, όσο και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Cloud περιβάλλον

Η χρήση της τεχνολογίας cloud-computing προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στα δεδομένα & εύκολη πρόσβαση , χωρίς εγκατάσταση.

Ευέλικτη τιμολόγηση

Το eNoRisk είναι η οικονομικότερη λύση της αγοράς, καθώς παρέχει μεγάλη ευελιξία στην τιμολόγηση, ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού.

Αυτόματη ενημέρωση

Αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού με κάθε αλλαγή της Νομοθεσίας, δωρεάν και χωρίς να απαιτείται κάποια εργασία από το χρήστη.

Συνδεθείτε στην εφαρμογή...

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΝΠΙΔ

(με προϋπολογισμό)

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μονάδες Υγείας

Προσωπική εταιρεία

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Επιδοτούμενα προγράμματα

Ιστορίες επιτυχίας

Επικοινωνία

Dimicro Α.Ε.

Σεβαστουπόλεως 80
Τ.Κ.: 115 26
Αθήνα

Επικοινωνήστε μαζί μας!

τηλ: 2106997697
fax: 2106923961
e-mail: info@dimicro.gr